การฝังเข็มคืออะไร ?

การฝั่งเข็ม คือ การแทงเข็มลงไปบนจุดฝั่งเข็มตามร่างกาย โดยคาเข็มไว้ประมาณ 30 นาที หลังจากนั้นจึงนำเข็มออก
การฝั่งเข็มเป็นการรักษาโรคโดยใช้หลักการรักษาของแพทย์แผนจีนที่มีพัฒนาการมากกว่า 4,000 ปี

การฝังเข็มทำอย่างไร เจ็บหรือไม่ ?

ในขณะที่เข็มผ่านผิวหนังจะมีอาการเจ็บอยู่บ้าง แต่ไม่มากและเมื่อเข็มแทงเข้าไปลึกถึงตำแหน่งจุดฝังเข็ม
จะรู้สึกตื้อๆ บริเวณจุดฝังเข็ม
 • 1Drag & Drop Content Builder

  Build pages without any knowledge of html/php/css within minutes.

 • 2Best Theme Options Panel ever

  Change fonts/colors/layout, manage sidebars and much more

 • 3Unlimited Colors

  Choose one of predefined skins or create your own one.

 • 4Amazing Revolution Slider

  Create as many slides you want. Each page can have different slider.

สามารถอ่านบทความทางการแพทย์ทั้งหมดได้ที่นี่


มาตรฐานการฝังเข็มรับรองโดย