การฝังเข็มคืออะไร ?

การฝั่งเข็ม คือ การแทงเข็มลงไปบนจุดฝั่งเข็มตามร่างกาย โดยคาเข็มไว้ประมาณ 30 นาที หลังจากนั้นจึงนำเข็มออก
การฝั่งเข็มเป็นการรักษาโรคโดยใช้หลักการรักษาของแพทย์แผนจีนที่มีพัฒนาการมากกว่า 4,000 ปี

การฝังเข็มทำอย่างไร เจ็บหรือไม่ ?

ในขณะที่เข็มผ่านผิวหนังจะมีอาการเจ็บอยู่บ้าง แต่ไม่มากและเมื่อเข็มแทงเข้าไปลึกถึงตำแหน่งจุดฝังเข็ม จะรู้สึกตื้อๆ บริเวณจุดฝังเข็ม
 • 1การฝังเข็มคืออะไร ?

  การฝังเข็ม คือ การแทงเข็มลงไปบนจุดฝังเข็มตามร่างกาย โดยคาเข็มไว้ประมาณ 30 นาที หลังจากนั้นจึงนำเข็มออก...

 • 2ฝังเข็มรักษาโรคอะไรได้บ้าง ?

  สามารถรักษาโรคได้มากมายได้แก่ – กลุ่มอาการปวดต่างๆ เช่น ปวดหลัง ปวดเข่า ปวดไหล่ ปวดศีรษะ อัมพฤกษ์ อัมพาต...

 • 3การฝังเข็มรักษาโรคได้อย่างไร ?

  การฝังเข็มทำให้ระบบลมปราณหมุนเวียนดีขึ้น และช่วยปรับ สมดุล ของร่างกาย...

 • 4ฝังเข็มต้องเตรียมตัวอย่างไร ?

  รับประทานอาหารตามปกติ พักผ่อนอย่างเพียงพอ รับทราบความรู้และข้อห้ามในการฝังเข็ม...

สามารถอ่านบทความทางการแพทย์ทั้งหมดได้ที่นี่


มาตรฐานการฝังเข็มรับรองโดย